PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op.  vpheader

1707 eh01Je was nog niet binnen of je werd direct verrast met de identiteit van de Synergieschool. Of je wel even blauwe overschoenen wilt aandoen om zo de school schoon te houden. En daarna viel je van de ene in de andere verrassing; het meubilair, de glijbaan middenin de school, de filosofie, de hartelijke ontvangst van de directeuren. Je voelde aan alles dat dit een goede bijeenkomst ging worden. En dat werd het ook.

De grote opkomst heeft daar ook zeker aan bij gedragen. Zoveel mensen die graag met elkaar wilden delen en nadenken over de ontwikkeling van inclusieve kindvoorzieningen in Limburg. U treft hieronder de presentaties van deze zonnige middag.

(lees als pdf)

PPD 2017 06 19 13.51.36 Journalistiek verslag van de PACT-dag

‘PACT pakt door!’, onder die titel werd op 19 juli het grote PACT-event 2017 georganiseerd in de Fabrique in Utrecht. Ruim 350 enthousiaste en betrokken mensen kwamen bij elkaar om te luisteren, te leren en elkaar te inspireren over de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.

Op die bloedhete maandagmiddag werd teruggekeken op drie jaar PACT. Vraagstukken uit de praktijk en het beleid werden voorgelegd aan bevriende buitenstaanders én er werd vooruitgekeken. Basis daarvoor vormde mooie initiatieven uit allerlei regio’s.

Klik hier om dit artikel in pdf te lezen.

zn2plInspireren
Met ontmoetingscentrum de Vlieren als locatie was de inspiratie al geregeld. Een prachtige omgebouwde kerk, waar de gemeente de mensen uit de wijk laat samen komen. Gerwin van Uden trapte de bijeenkomst af. Hij vertelde een heel persoonlijk verhaal over hoe hij als gehandicapte jongen ‘geprofiteerd’ heeft van inclusie. Over mensen die hem een gewoon leven gunnen! Van fietsen op twee wielen naar motorrijden. Om vervolgens voor kinderen in Afrika, die het nog veel slechter hebben dan hij, een reis op de motor van Vught naar Kaapstad te maken. Is de reis geslaagd? Ja, al voordat deze begonnen is.


0002017 06 19 13bOp maandag 19 juli jl. werdt het grote event "PACT Pakt door!" georganiseerd in De Fabrique in Utrecht. Ruim 350 kwamen bij elkaar om te luisteren, leren, en elkaar te inspireren. Binnenkort staat er op de website een volledig verslag, en deelnemers krijgen deze ook per mai. 

PACT toolkit pagOp maandag 19 juni 2017 werd de nieuwe PACT-Toolkit gelanceerd. Dit gebeurde tijdens het evenement: PACT pakt door! in De Fabrique in Utrecht. 

In de PACT-Toolkit is de opbrengst van Pedagogisch PACT bijeengebracht in overzichtelijke onderdelen. Een platform van werkwijzen, verhalen, ervaringen, ideeën en artikelen. De PACT-Toolkit wordt regelmatig aangevuld, bijgewerkt en geudate. De PACT-Toolkit kunt u boven in het menu activeren, of klik hier.

 

kaderprimairIn  Kader Primair, publicatie van de Algemene Vereniging Schoolleiders, stond een artikel over Pedagogisch PACT en het onderzoek van de proeftuinen.

Lees het artikel hier.

 

De Werkplaats Kindcentra zal tijdens de NOT elke dag korte presentaties verzorgen in het speciale Kindcentra2020 paviljoen dat op de NOT wordt ingericht. PACT verzorgt, als lid van de Werkplaats, op woensdag en vrijdag een workshop. Zie voor meer informatie: www.not-online.nl

header

congres inclusie

Op 15 februari 2017 organiseert Management Kinderopvang in samenwerking met PACT het congres Inclusie van het jonge kind; een inclusief aanbod voor kinderen van 0-6 jaar in de praktijk. De toenemende samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen, voorschool en basisonderwijs brengt de vorming van één pedagogische infrastructuur dichterbij. Voorzieningen waarin àlle kinderen meedoen, waar onderwijs, opvang en zorg samenwerken en waar mogelijke zorgbehoefte vroeg en snel worden gesignaleerd.

underconsMaandag 10 oktober jl. vond de vijfde IKC-netwerkbijeenkomst plaats. In multifunctioneel centrum De Statie in Sas van Gent ontmoetten de circa 150 deelnemers elkaar. Zoals altijd was er tijdens de workshops en lezingen de gelegenheid om kennis met elkaar te delen, terwijl er tijdens de maaltijd en tussen de bedrijven door ruim voldoende tijd was om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Opnieuw kijken we terug op een geslaagde avond met een hoge opkomst. Er waren veel professionals uit onderwijs, kinderopvang, zorg en gemeentelijke kringen aanwezig. Ook waren we tevreden met de aanwezigheid van enkele ouders die zich zeer betrokken toonden!

downloadProef Eersel: meer overleg voor betere begeleiding kind en ouders


Medewerkers van de Willibrordusschool, jeugdzorg en de kinderopvang in Eersel slaan de handen ineen om sneller problemen bij leerlingen te signaleren.
Een leerling op haar school ging naar een andere school omdat deze onvoldoende kon meekomen op taalgebied. Voor Karin Bierens illustreerde het voorval één van de minder leuke kanten van haar baan als intern begeleider op de Willibrordusschool in Eersel. Pas later bleek dat bij het kind al op de kinderopvang een taalachterstand was geconstateerd.

Lees verder >>