vpheader

Het innovatieproject PACT streeft naar een pedagogische omgeving waarin álle kinderen samen kunnen opgroeien. PACT richt zich daarbij bewust op jonge kinderen: 0-12 jaar.
Dit vraagt om inclusieve voorzieningen van hoge kwaliteit.
De kwaliteit van de medewerkers én het realiseren van integrale teams is daarbij cruciaal.

PACT heeft vanaf de start in 2015 ervoor gekozen om de werkvloer centraal te stellen.
Hoe realiseer je als team van medewerkers, afkomstig uit basisonderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, deze ambitie? Wat betekent dit voor de betrokken organisaties en beleidsmakers? En wat zijn de gevolgen voor de opleiding van pedagogische professionals?

De afgelopen jaren heeft PACT initiatieven en voorlopers op dit terrein ondersteund en gevolgd, zowel praktisch als met behulp van wetenschappelijk onderzoek.
De kennis die vergaard is, wordt landelijk en regionaal verspreid en ingezet voor nieuwe initiatieven.

PACT werkt met een team van regionale ambassadeurs, Deze experts op het terrein van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp zijn beschikbaar voor kennisdeling, advisering en het opbouwen van netwerken.

PACT is een project van  kinderopvangfonds

De Oogst van PACT VP

In het magazine De Oost van PACT zijn de tussentijdse resultaten vastgelegd. Interviews met de projectleiders, de ambassadeurs, de wetenschappers en leden van de adviesgroep geven een inkijkje in de werkwijze van PACT in de afgelopen jaren. Klik op de link om De Oogst van PACT te lezen.

De Oogst van PACT

De PACT-proeftuinen zijn van begin af aan gevolgd door een team van wetenschappers. Na gebruik van de monitor Interprofessionele samenwerking en een case-study trekt het team de volgende conclusies:

PACT toolkit pag

In de PACT-Toolkit is de opbrengst van de zeven proeftuinen van PACT bijeengebracht in overzichtelijke onderdelen: werkwijzen, verhalen, ervaringen, ideeën en artikelen. Van Rijke Speelleeromgeving tot Bestuurders aan zet. De PACT-Toolkit wordt regelmatig aangevuld.

Klik hier voor de PACT Toolkit.

 

PPD 2017 06 19 13.51.36

Drukbezocht landelijk PACT event.

‘PACT pakt door!’, onder die titel werd op 19 juni het grote PACT-event 2017 georganiseerd in de Fabrique in Utrecht. Ruim 350 enthousiaste en betrokken mensen kwamen bij elkaar om te luisteren, te leren en elkaar te inspireren over de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.

Samen aan de slag 1De vernieuwde PACT-publicatie "Samen aan de slag" geeft ijkpunten voor een inclusieve pedagogische omgeving. De PACT-Meter is daaraan gekoppeld. Het is een praktisch zelfevaluatie-instrument waarmee teams een beeld krijgen van hun sterke en zwakke punten. Klik voor meer informatie en de gebruiksaanwijzing van de PACT-Meter op de onderstaande link.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


 

video vp film

 Samen aan de slag!