vpheader

Het innovatieproject PACT streeft naar een pedagogische omgeving waarin álle kinderen samen kunnen opgroeien. PACT richt zich daarbij bewust op jonge kinderen: 0-12 jaar.
Dit vraagt om inclusieve voorzieningen van hoge kwaliteit.
De kwaliteit van de medewerkers én het realiseren van integrale teams is daarbij cruciaal.

PACT heeft vanaf de start in 2015 ervoor gekozen om de werkvloer centraal te stellen.
Hoe realiseer je als team van medewerkers, afkomstig uit basisonderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, deze ambitie? Wat betekent dit voor de betrokken organisaties en beleidsmakers? En wat zijn de gevolgen voor de opleiding van pedagogische professionals?

De afgelopen jaren heeft PACT initiatieven en voorlopers op dit terrein ondersteund en gevolgd, zowel praktisch als met behulp van wetenschappelijk onderzoek.
De kennis die vergaard is, wordt landelijk en regionaal verspreid en ingezet voor nieuwe initiatieven.

PACT werkt met een team van regionale ambassadeurs, Deze experts op het terrein van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp zijn beschikbaar voor kennisdeling, advisering en het opbouwen van netwerken.

PACT is een project van  kinderopvangfonds

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


 

video vp film

 Samen aan de slag!