• F10 smHoe stimuleer je interprofessioneel samenwerken op wijkniveau?
  • Leidinggeven aan multidisciplinaire teams: succesfactoren
  • Hoe past de aanpak van PACT in lokaal jeugdbeleid?

Met onder meer:
Pedagogische wijkaanpak: does and don’ts - PACT
Eersel: Van papieren beleid naar concrete samenwerking - Eersel
Schoolleiders aan zet… - AVS
7 vragen van PACT over lokaal jeugdbeleid - PACT