filmpactyoukeSuccesfactoren voor integrale kindcentra die zich richten op álle kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze komen aan bod in de film die IKC Consultancy samen met Youké in opdracht van PACT gemaakt heeft en afgelopen woensdag  positief ontvangen is. Naast opvang en onderwijs is zorg in deze centra een belangrijke partner. 

Angelique Sterken, IKC Adviseur en manager van IKC Consultancy: “Voor de realisatie van de film hebben we een kernteam samengesteld met directeuren van voorlopers. Voorzieningen waar niet alleen opvang en onderwijs samenkomen, maar ook zorg.

Een voorziening met een sterk pedagogische omgeving waarin alle kinderen meedoen, hoe verschillend ook. We hebben geen inspiratiefilm gemaakt maar een werkinstrument. Wat vragen deze voorzieningen aan vaardigheden en houding van medewerkers? Wat vragen deze van een organisatie? Hoe werken we samen met ouders? We hebben onderzocht welke gemeenschappelijke delers er bij de leiders van deze voorzieningen aanwezig waren. Dit heeft geleid tot een film die professionals handvatten biedt om met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel de  samenwerking tussen medewerkers uit onderwijs, kinderopvang en zorg te versterken”.