• tshapeHeeft een brede scope op ontwikkelen en leren van kinderen
 • Heeft afscheid genomen van de solitaire school of kinderopvangonderneming• Weet visie te vertalen in organisatie, cultuur van werken, lerende omgeving
 • Is ingevoerd in de brede ontwikkelactiviteiten van het kindcentrum
 • Heeft onderwijskundige, didactische èn pedagogische kennis
 • Heeft financiële-, huisvestings- en bedrijfsmatige kennis
 • Kan multidisciplinair team binden aan visie en uitgangspunten
 • Kan multidisciplinair team aansturen en faciliteren
 • Kan denken en handelen in relatie tot ouders en externe omgeving (stakeholders)
 • Kan eigen functioneren en dat van IKC evalueren en op reflecteren
 • Kan bestuurlijke dekking organiseren

De IKC-professional (T-shaped)

 • Is vakbekwaam op eigen terrein
 • Kan eigen expertise positief verwoorden en zichtbaar maken
 • Kent en erkent de grenzen daarvan
 • Kan over eigen discipline heen kijken
 • Herkent en erkent de meerwaarde van de professie van anderen
 • Kan pedagogische doelen vanuit meerdere perspectieven bezien
 • Heeft een flexibele houding
 • Heeft een lerende houding
 • Is bereidheid tot samenwerking met andere disciplines
 • Is dienstbaar aan het collectief

© 2017 – Pedagogisch PACT - www.pedagogischpact.nl