Questions 768x576Zorg dat je daar bent waar de kinderen zijn: zeven cruciale vragen

1. Kunnen ALLE kinderen naar de gewone kinderopvang, peuterspeelzaal, school? Ook de kinderen die een extra steuntje nodig hebben?

 • Wordt passend onderwijs, passende kinderopvang, de transitie jeugdzorg daartoe ingezet?

2. Zijn ouders daadwerkelijk partners?

 • Denken ouders mee, beslissen ze mee en werken ze mee?

3. Werken medewerkers onderwijs, opvang en jeugdhulp samen in de klas/groep?

 • Wordt ingezet op (interprofessionele) teams, die werken vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de pedagogische kwaliteit?
 • Lukt het om samen te werken in de groep/klas in plaats van aan de vergadertafel?
 • Is de inzet van jeugdhulp als ondersteuning gerealiseerd?

4. Wordt ondersteuning en hulp dichtbij kinderen uitgevoerd?

 • Is de school en voorschoolse voorziening een werkomgeving voor jeugdhulp?
 • Mogen ouders en kinderen rekenen op vaste gezichten?
 • Kunnen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers direct beschikken over (specialistische) opvoedkennis?

5. Bouwt de gemeente samen met ouders en professionele partners aan een sterke pedagogische omgeving?

 • Zijn de wensen van ouders helder en spelen zij een actieve rol?
 • Wordt de kennis en ervaring van professionals benut?

6. Is er sprake van samen leren en co-creatie?

 • Kunnen professionals gezamenlijk ontwerpen en van elkaar leren?
 • Organiseren gemeente en betrokken partners een gezamenlijk leerproces?

7. Wordt bewust ingezet op maatschappelijk rendement?

 • Beschikken gemeente en partners over kengetallen van jonge kinderen/ gezinnen, ook die in zorg en speciaal (basis) onderwijs?
 • Hebben partijen een concrete ambitie om hierop invloed uit te oefenen?

PRINT VERSIE