img width 300 CAS6139vk“We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle kinderen goed onderwijs te bieden. Ik streef ernaar dat ieder kind later kan zeggen: ‘Ik ben blij met wie ik ben. Ik ben blij met wat ik heb geleerd. Ik ben blij met de keuzes die ik kan maken en met de vrienden die ik heb.’ Voor de maatschappij is het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen zijn die dat kunnen zeggen. De kinderen van nu maken de maatschappij van de toekomst."

interview met directeur Samenwerkingsverband PO – september 2016

rgrondelGemeenten kunnen voor de kinderopvang een goede partner zijn om verbindingen te leggen met het onderwijs. Dat vindt Ruud Grondel, wethouder in Diemen met onder meer kinderopvang, jeugdzorg en passend onderwijs in zijn portefeuille. Grondel neemt als lid van de Adviesgroep actief deel aan PACT. ‘Het leggen van verticale verbindingen is essentieel in de organisatie van de voorschoolse periode van kinderen. De kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is de laatste jaren enorm, maar wordt pas effectief als je ook de verbindingen naar andere organisaties rondom het jonge kind legt.’

Deze column verscheeen eerder in BBMP, juni 2015
Door: Ruud Grondel, wethouder gemeente Diemen

cvanderhamsvoordDe gemeente Eersel startte een jaar geleden in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp op basisschool St. Willibrordus hun PACT-proeftuin. Belangrijke speler in deze proeftuin is wethouder Ria van der Hamsvoord: “We zetten in het jeugdbeleid van onze gemeente sterk in op preventie. In de realisatie van die wens hebben we nu ontzettend veel plezier van de proeftuin van PACT. Wij willen voorkomen dat problemen groter worden en ervoor zorgen dat kinderen kansen krijgen. Dat klinkt wellicht simpel, maar om interprofessionele samenwerking in de praktijk goed te laten verlopen, dat vraagt enorme inzet.”

Deze column verscheen eerder in BBMP, 14 april 2017
Door Wethouder Ria van der Hamsvoord, Eersel