img width 300 CAS6139vk“We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle kinderen goed onderwijs te bieden. Ik streef ernaar dat ieder kind later kan zeggen: ‘Ik ben blij met wie ik ben. Ik ben blij met wat ik heb geleerd. Ik ben blij met de keuzes die ik kan maken en met de vrienden die ik heb.’ Voor de maatschappij is het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen zijn die dat kunnen zeggen. De kinderen van nu maken de maatschappij van de toekomst."

Consulenten van Passend primair onderwijs (ppo) Noord-Kennemerland begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Toegesneden op de behoeften van kinderen, zo veel mogelijk op de reguliere basisschool. Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. Belangrijke partners zijn jeugdhulp en de gemeenten. Onderstaand het verhaal van Astrid Ottenheym, algemeen directeur van ppo Noord-Kennemerland.

“Met heel veel kinderen in Kennemerland gaat het gelukkig goed, maar ook hier is een groep kinderen die kwetsbaar is. En die kwetsbaarheid uit zich op allerlei verschillende manieren. Wij werken aan perspectief op een mooie toekomst voor hen. En we zorgen dat er hoop is; dat kinderen weten waar ze goed in zijn en leren welke mogelijkheden ze hebben. Soms weten - in het proces van opvoeden en leren - ouders en leerkrachten het ook niet meer. Wij ondersteunen hen dan bij de moeilijke vragen.”

Kans op eigen ontwikkeling
“Kinderen moeten een kans krijgen op een eigen ontwikkeling. De leerkracht doet er toe, maar staat er niet alleen voor. We moeten kijken naar alle opvoedingsvraagstukken die er zijn. En dat kijken doen we niet alleen met school, maar ook bijvoorbeeld met jeugdhulp, kinderopvang en artsen. Alle instanties die betrokken zijn bij het kind moeten samenwerken en niet los van elkaar bezig zijn, dan pas boek je resultaat. Ouders worden ook steeds meer betrokken bij het proces. Dat is een wezenlijke, belangrijke component van onze aanpak. Kinderen worden ook actief betrokken bij de zoektocht naar de oplossing. De leerkracht gaat sowieso met het kind in gesprek, maar meer en meer zit het kind ook bij het contact met alle betrokkenen. Natuurlijk afhankelijk van de situatie en leeftijd. Zo breng je het onderwijs, ouders én kinderen echt in een stevige verbinding met elkaar: de basis voor begrip en een gezamenlijke aanpak.”

Trots op creativiteit
Wat we samen doen betekent echt wat voor de kinderen. We hebben een grote omslag gemaakt naar maatwerk. Het bestaande aanbod wordt niet meer zomaar op een kind geplakt. Ik ben trots op de creativiteit die wordt ontwikkeld. Ik zie met deze aanpak veel meer ontwerpkracht bij de professionals. Het proces waarlangs we lopen is vooraf bepaald, maar de oplossing ontstaat samen. Het is aan de professionals samen met de ouders, als professionals van het eigen kind. Dat is de kracht.”
“PACT is voor mij heel waardevol omdat PACT zorgt voor verbinding. Wij waren niet geneigd om vanuit het onderwijs ook te kijken en werken met voorschoolse- en kinderopvang. Terwijl het heel waardevol is om te kijken naar het kind en de bevindingen op die plek. Als je die informatie er niet bij betrekt, mis je belangrijke informatie. En natuurlijk was de samenwerking tussen al deze professionals wennen en zoeken. Maar de betrokkenen zien al in korte tijd dat het echt waardevol is om elkaars perspectieven te bundelen tot een gezamenlijk perspectief.”

Grenzen aan inclusie
“Met de aanpak van problemen moet je vroeg beginnen en niet wachten tot het escaleert. Daarom pleit ik er ook voor om al aan een bel te trekken bij een niet-pluis-gevoel. Als we vroeg betrokken zijn bij een kind voorkom je dat dingen ‘vast gaan zitten’. Ik heb veel liever dat we al intensief aan de slag gaan met kleuters, dan dat dezelfde kinderen op latere leeftijd moeten uitstromen naar het speciaal onderwijs. Ons streven is kinderen in regulier onderwijs te houden, maar we moeten ook rekening houden met grenzen aan die mogelijkheid. Inclusie moeten we niet ten koste van alles willen, belangrijk is dat een kind krijgt wat het nodig heeft. Als de aanpak niet van de grond komt, dan is het kind naar een andere plek overbrengen een reële mogelijkheid. Liefst kortdurend. En bij terugkomst begeleiden we het kind vanzelfsprekend, in intensief overleg met ouders en leerkracht. Inclusief denken is wel ons uitgangspunt, maar we staren ons niet blind.”

© 2017 – Pedagogisch PACT - www.pedagogischpact.nl