watwerktpraktijkKoreinGroep heeft een video gemaakt waarin je de praktijk goed voor ogen krijgt. Hoe krijg je daadwerkelijk een sterke pedagogische omgeving voor ALLE kinderen.

Kopgroep wethouders Vaart maken handreiking beleid kindcentra 1Met veel genoegen bieden wij u de handreiking ‘Vaart maken’ van de Kopgroep Wethouders voor Kindcentra aan. Kopgroepgemeenten hebben de afgelopen drie jaar veel ervaring en kennis opgedaan met het in gang zetten en ontwikkelen van lokaal beleid voor kindcentra. In deze publicatie wordt die kennis met u gedeeld. Voor het ideaal van de kopgroep, een integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar, bestaat inmiddels een breed maatschappelijk draagvlak. Nu is het wachten op politiek draagvlak en de moed om wet- en regelgeving op zo’n manier geschikt te maken dat lokale beleidsmakers zonder hoofdbrekens aan de slag kunnen met de kindcentra.

Handreiking beleid kindcentra Vaart maken - Koplopers van Kindcentra doen verslag

gemeente leeuwarden logoEen blauwdruk voor de ontwikkeling van een school naar een sterk IKC in een ‘ levendige’ wijk.

In de groep zitten relatief veel leerlingen met gedragsproblemen, er is sprake van een complexe groepsdynamiek, een nare sfeer en de leerkrachten zitten met de handen in het haar. De contacten met de ouders verlopen moeizaam en vragen eigenlijk meer dan de leerkracht en de IB-er aankunnen. De groep en de school raken langzaam maar zeker uit balans……

krachtbasisBinnen de gemeente Leeuwarden is een pro-actief beleid dat er op gericht is de ontwikkeling van IKC's te stimuleren. In de bijgaande pdf (origineel powerpoint) krijgt u een beeld van dit beleid.

IMPACT 5 VPGemeenten zijn geroepen om de sociale infrastructuur lokaal op orde te hebben, zodat ook de kleine burgers goed kunnen participeren. De wettelijke taken zijn voor gemeenten over het algemeen duidelijk. Hun rol als maatschappelijke partij die opkomt voor kwaliteit van (kind) voorzieningen is een vagere opdracht waarin gemeenten ook minder sturingskracht hebben. In afspraken met bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang zijn gemeenten voor een groot deel afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een gezamenlijke ambitie en de wil bij betrokken partijen. Mede daarom zie je ook grote verschillen optreden per gemeente.