IMPACT 5 VPGemeenten zijn geroepen om de sociale infrastructuur lokaal op orde te hebben, zodat ook de kleine burgers goed kunnen participeren. De wettelijke taken zijn voor gemeenten over het algemeen duidelijk. Hun rol als maatschappelijke partij die opkomt voor kwaliteit van (kind) voorzieningen is een vagere opdracht waarin gemeenten ook minder sturingskracht hebben. In afspraken met bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang zijn gemeenten voor een groot deel afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een gezamenlijke ambitie en de wil bij betrokken partijen. Mede daarom zie je ook grote verschillen optreden per gemeente.

Klik hier voor de link.