Kopgroep wethouders Vaart maken handreiking beleid kindcentra 1Met veel genoegen bieden wij u de handreiking ‘Vaart maken’ van de Kopgroep Wethouders voor Kindcentra aan. Kopgroepgemeenten hebben de afgelopen drie jaar veel ervaring en kennis opgedaan met het in gang zetten en ontwikkelen van lokaal beleid voor kindcentra. In deze publicatie wordt die kennis met u gedeeld. Voor het ideaal van de kopgroep, een integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar, bestaat inmiddels een breed maatschappelijk draagvlak. Nu is het wachten op politiek draagvlak en de moed om wet- en regelgeving op zo’n manier geschikt te maken dat lokale beleidsmakers zonder hoofdbrekens aan de slag kunnen met de kindcentra.

Handreiking beleid kindcentra Vaart maken - Koplopers van Kindcentra doen verslag

Klik hier voor de pdf