C10 smWat zijn de eigenschappen van een IKC-professional.

Een overzicht van de kwaliteiten die je zoekt voor het IKC.

watenzaBij ENTZA wordt al veel gewerkt met bepaalde principes.

In de startfase is de opdracht aan de partners om twee zaken te realiseren:

  • een gericht professionaliseringsaanbod nul tot zesjarigen passend binnen de kernactiviteit van de uitvoerende organisaties.
  • borging van de deskundigheid op het gebied van wettelijke taken (VVE)

Daarmee wordt invulling gegeven aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad van Almere.

ikclabInterprofessioneel opleiden en samenwerken in een kindcentrum…

Een presentatie van Fontys
Door: Rachel Verheijen - Tiemstra

120708 jd laterna magica amsterdamPrincipes en praktijk van Laterna Magica in Amsterdam
Onze visie op het leren van volwassenen: het leerlandschap

Dagelijks leren van elkaar
Bij Laterna Magica werken we aan intern leren en extern kennisdelen. Intern opleiden, werkplekleren en teamleren is essentieel. Samen ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren is de professionele norm in onze units. Ieder unitteam maakt eigen keuzes binnen de visie en missie. Hierdoor ontstaat maatwerk en eigenaarschap voor zowel kinderen als professionals.