Community of Practise verbindt zorg aan onderwijs en opvang

cop lgo‘Innoveren en inspireren door samen te leren’

Binnen het project PACT werken negen ambassadeurs samen om beloftevolle praktijken in het land te versterken en met elkaar te verbinden. Deze regionale netwerken zijn vindplaatsen voor informatie en advies over geïntegreerde pedagogische praktijken. Janny Reitsma en Sijke Dijkstra zijn beiden ambassadeur van PACT. In hun regio’s - respectievelijk in Groningen en in Drenthe, Friesland Overijssel en Flevoland - stimuleren ze de professionalisering van werknemers uit de kinderopvang, het basisonderwijs en de jeugdzorg.

Janny Reitsma organiseerde onder meer de opleiding tot ‘directeur kindcentra’. Vervolgens wilde ze ook met de werkvloer aan de slag én werd ze gevraagd als ambassadeur van PACT. “Voor mij een logische stap. Beide ambities sluiten goed aan en overlappen elkaar. Ongeveer 40 professionals uit diverse kindcentra volgen inmiddels de door haar georganiseerde PACT-training ‘Samen Scholing’.”

Samenkomst
Samen met Alert4you- en nu PACT-ambassadeur van het eerste uur - Sijke Dijkstra - startte ze in de drie noordelijke provincies plus Overijssel ook een ‘Community of Practise’; een samenkomst van professionals die een belang, een vraagstuk of een passie voor een bepaald onderwerp delen en die kennis en expertise op dit gebied verdiepen door onderzoek te doen en te leren in de eigen praktijk.

De deelnemers zijn van zeer diverse pluimage, aldus Janny Reitsma. “Schooldirecteuren, coördinatoren van peuterspeelzalen, allemaal mensen van de werkvloer. Iedere geïnteresseerde mag meedoen als ze ook echt een vraagstuk op tafel leggen dat gaat over zorg binnen het kindcentrum. Met elkaar gaan we dan op zoek naar antwoorden.”

Verder komen in de driehoek
In totaal zitten er ongeveer 16 mensen vanuit zeven integrale kindcentra bij elkaar in de noordelijke Community op Practise. Mede organisator Sijke Dijkstra: “Samen gaan we op zoek naar antwoorden over samenwerking, in ons geval richten we ons op de verbinding van onderwijs en kinderopvang met zorg. In de Community of Practise kijken we welke stappen je kunt zetten om verder te komen in die driehoek. Hoe zorg je ervoor dat de mensen van diverse pluimage elkaar binnen die samenwerking vinden en ervaren als collega’s? In de eerste bijeenkomst hebben we in beeld gebracht wat er waar speelt en wat de ambities zijn. Volgens Sijke Dijkstra was daarbij de meest voorkomende vraag: hoe geef je vanuit het kindcentrum de regie vorm als het gaat om zorg, als er zoveel partijen betrokken zijn? “Dus eigenlijk ook ‘hoe verbind je passend onderwijs en transitie jeugdzorg’ en ‘hoe verbind je gemeentelijk beleid en de praktijk in het kindcentrum’. Om die reden hebben we voor onze tweede community de gemeente Leeuwarden uitgenodigd om hun visie daarop te geven. Wij wisten namelijk dat die daar een behoorlijke actieve kijk op heeft.” Het animo om samen aan oplossingen te werken is groot, zo ervaren beide ambassadeurs. “En wij krijgen de kans om de kennis opgedaan in PACT op een natuurlijke manier in te brengen en over te brengen: inclusie, samenspelen en leren, de nieuwe professional, noem maar op.”

Facilitators
De ambassadeurs zien hun rol als facilitators, niet zozeer als ‘de deskundigen’. “Wij richten ons op het organiseren wat de deelnemers nodig hebben; goede voorbeelden, inbreng wetenschap en kennis van anderen. We zijn de kennismakelaars en de deelnemers staan voortdurend in verbinding met hun eigen praktijk. Ze zoeken antwoorden, toetsen die in de praktijk en rapporteren terug in de Community of Practise. Dat werkt het allerbeste, veel beter dan bijvoorbeeld een cursus volgen extern en op je werk blijven doen wat je altijd gedaan hebt.”

Verbinden moet
Janny Reitsma ziet één belangrijk punt steeds terugkomen in de vorming en samenwerking binnen kindcentra: “Samenwerking werkt als het hele team betrokken is. Niet alleen de mensen die zich bezighouden met kinderen van 0 tot 6 jaar. Het is fijn als iedereen zich beseft: dat waar we mee bezig zijn heeft met ons te maken, de visie op het werk, qua formeel en informeel leren, noem maar op. Verder is het essentieel dat de verticale verbinding aanwezig is. Bestuurders, management, medewerkers; iedereen moet betrokken zijn. En wat me opvalt is hoe belangrijk goede communicatie tussen die lagen is. Het komt nog te vaak voor dat de directie meldt dat er een visie is en dan bijvoorbeeld de leerkracht aangeeft niet te weten wat die visie dan is. Het verbinden van alle lagen is essentieel, daar moet je in de praktijk vormen voor bedenken.”

PACT kan daar een belangrijke rol in spelen vindt Janny Reitsma: PACT ondersteunt bij het ontwikkelen van kennis van de pedagogische praktijk, de inhoud. Deze inhoud moet verbonden worden met kennis van veranderen. Als dynamisch duo; beide heb je nodig. Via PACT kunnen we sturen in de weg naar een goede verandering, en aangeven hoe je zaken in beweging zet.” Haar collega Sijke Dijkstra bevestigt dat beeld: “We introduceren daarom werkvormen die ook bruikbaar zijn in het eigen veranderproces. PACT wil op allerlei niveaus graag inspireren. De eigen ontwikkeling van samenwerking in onderwijs, kinderopvang en zorg verder brengen en opgedane expertise delen. PACT is geen beweging van lange trajecten. Kort en krachtig een impuls te geven, dat is onze kracht. Zo’n Community of Practise is daarin een hele mooie vorm.”

© 2017 – Pedagogisch PACT - www.pedagogischpact.nl