06cultuurVereenvoudiging zorgstructuur op school door interprofessioneel samen werken
Carla van den Bosch, schoolleider Het Talent in Lent (proeftuin PACT)

Bestaande zorgstructuur op veel basisscholen
Op bijna alle basisscholen wordt er gewerkt vanuit het volgende model: signaleren door de leerkracht, opschalen naar de intern begeleider en van daaruit wordt een externe deskundige ingeschakeld in de vorm van schoolmaatschappelijke werk of wordt de vraag ingebracht in het schoolbrede ondersteuningsteam.

stappensterreEen inzichtelijke animatie video.
Door De Sterrenschool, Johan Gelderloos

lentfilmpjesDoor: Talent Lent

Het Talent in lent heeft een serie films gemaakt waarin de verschillende perspectieven worden benaderd. Een overzichtelijk beeld vanuit de praktijk.

denmarkenf18Door: Brede School Talent/Sterrenschool Apeldoorn
Elleke Muller, Johan Gelderloos

In onze praktijk heet de jeugdhulp-coach -SEO-medewerker-. (sociaal emotionele ontwikkeling). Welke rol en taken heeft de SEO-medewerkster binnen de kinderopvang en de school? Welke
competenties blijken noodzakelijk te zijn?

120708 jd laterna magica amsterdamDoor: Laterna Magica

Op 7 september 2015 is Annemarie de Wit van het Kabouterhuis begonnen als inclusie pedagoog op Unit 2. Zij werd de eerste dag in gelegenheid gesteld om een hele dag op de unit mee te kijken. De IP heeft die dag benut door goed te observeren en vragen te stellen vanuit een nieuwsgierige en open grondhouding.