jufhettalentIn Jeugd & Co stond in 2014 dit artikel.

Op de lentse basisschool Het Talent komt jeugdzorg in de klas om leerkrachten te coachen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die in een klaslokaal of aan een tafeltje op de gang.

kennisvroegIn 'Vroeg' stond in 2015 een artikel van Gea Horsman en Jitty Runia.

Voortaan regelen gemeenten zelf grotendeels de ondersteuning voor kinderen en jongeren. Een uitzondering daargelaten, betekent dit dat de stekker wordt gehaald uit vroeghulp, vroegsignaleren en preventie. Jammer, want juist vroege interventie voorkomt latere en duurdere zorg. Twee voorbeelden uit de gemeente Nijkerk maken de voordelen voor ouders en kinderen duidelijk.

tn MT KinderopvangIn management Kinderopvang stond in januari 2017 een artikel van Karen Strengers, Fawzia Nasrullah, Jack van der logt

Organisaties in de jeugdhulp, het onderwijs en de kinderopvang experimenteren al een tijdje met samenwerkingsvormen. Hoewel dat veel moois oplevert, gaat het niet vanzelf. Enkele tips van bestuurders over hoe de obstakels te overwinnen. ‘Durf buiten de paden te lopen.’

interdisckopInterdisciplinaire teams lijken succesvol - Dit artikel verscheen in Kader Primair (AVS), maart 2017

In kindcentra lukt het leraren, pedagogisch medewerkers en jeugdzorgmedewerkers steeds beter om een echt team te vormen en zich samen te richten op de brede ontwikkeling van kinderen. Harde cijfers zijn er nog niet, maar de teams hebben zelf de indruk dat zij kinderen minder hoeven door te verwijzen.