nummereen hapert 6512Verhalen uit Eersel

Samenwerking school en kinderopvang Nummereen
In het verleden was het contact minimaal en incidenteel. De leidsters liepen weleens binnen op de basisschool. De laatste jaren werd er samengewerkt rondom de thema’s binnen de klas. Iedere kleutergroep was gekoppeld aan een Peutergroep. We gingen regelmatig met de leerlingen een bezoekje brengen. Nu is het Peuterwerk verhuisd en is het contact minimaal.

214874 9693Verhalen uit Eersel:
Samenwerking Kinderopvang Nummereen en Zuidzorg (wijkteam)

De samenwerking tussen Nummereen en ZuidZorg verloopt goed. 
Kim is mijn vaste contactpersoon en we weten elkaar te vinden. We spreken elkaar regelmatig en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Ik verwacht dat dit een preventieve werking heeft en voor een deel voorkomt dat kinderen vast lopen.