De PACT-proeftuinen zijn van begin af aan gevolgd door een team van wetenschappers. Na gebruik van de monitor Interprofessionele samenwerking en een case-study trekt het team de volgende conclusies:

  • Professionals zijn enthousiast, profiteren snel van elkaars kennis en geven aan dat teamkwaliteit groeit
  • Toevoegen van extra zorgexpertise op de werkvloer (zoals met een inclusiepedagoog) versterkt medewerkers in hun handelen
  • De oriëntatie verschuift van zorgperspectief naar versterking van het pedagogisch klimaat, van curatief naar preventief
  • Op termijn is er een substantiële afname van doorverwijzingen naar specialistische hulp en onderwijsvormen zichtbaar

Lees meer over de conclusies van het wetenschapsteam (samenvatting)
Lees het rapport van het wetenschapsteam (publicatie)


 

video vp film

 Samen aan de slag!