De PACT-proeftuinen zijn van begin af aan gevolgd door een team van wetenschappers. Na gebruik van de monitor Interprofessionele samenwerking en een case-study trekt het team de volgende conclusies:

  • Professionals zijn enthousiast, profiteren snel van elkaars kennis en geven aan dat teamkwaliteit groeit
  • Toevoegen van extra zorgexpertise op de werkvloer (zoals met een inclusiepedagoog) versterkt medewerkers in hun handelen
  • De oriëntatie verschuift van zorgperspectief naar versterking van het pedagogisch klimaat, van curatief naar preventief
  • Op termijn is er een substantiële afname van doorverwijzingen naar specialistische hulp en onderwijsvormen zichtbaar

Lees meer over de conclusies van het wetenschapsteam (samenvatting)
Lees het rapport van het wetenschapsteam (publicatie)