Thema Pedagogisch PACT in kleine kernen op het Platteland  
     
Datum 10 mei 2017  
Tijd 13:00 - 17:00 uur  
Locatie Hotel van der Valk, Lavendelheide 4, Drachten  
Bestemd voor     bestuurders, wethouders, schoolleiders, locatiemanagers en managers zorg

 

In de drie Noordelijke provincies wonen veel kinderen in kleine kernen. Pedagogisch PACT wil dat alle  kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het motto is: alle kinderen doen mee, we sluiten geen kind uit. Wat betekent dit voor kinderen en gezinnen die leven en wonen in kleine kernen? Kan het kindcentrum daar een antwoord op zijn?  Wat zijn oplossingen,  die binnen de proeftuinen van het Pedagogisch PACT bedacht zijn? Wat zegt het Wetenschapsteam van PACT hierover?  Met elkaar gaan we in gesprek of dit perspectief biedt voor de ontwikkeling van kinderen op het platteland.

 

Organisatie:     Janny Reitsma, Sijke Dijkstra, Miek Hehenkamp
Samen met:     Jeannette Doornenbal (lector, voorzitter Wetenschapsteam PACT)
  Anki Duin, PACT

 

UITNODIGING EN PROGRAMMA

 

aanmelden web


demarkeGroninger professionals uit onderwijs, kinderopvang en jeugdhulpverlening bezochten op 3 december ‘15 met Karin Schoolderman, ambassadeur van Pedagogisch PACT, het Kindcentrum De Marke in Gieten (Drenthe).

Intensief samenwerken
In De Marke werken een kleine christelijke (dalton) basisschool en kinderopvang (SKID) intensief samen. Twee jaar geleden begon men een “onderzoek” om te weten hoe ze een school kunnen zijn en blijven die past in deze tijd en kinderen voldoende toerust voor hun toekomst. Gerjan Peeneman, directeur van De Marke vertelt dat bezoeken aan de Sterrenscholen (Apeldoorn) en de Master Steve Jobsschool in Sneek nuttig waren ter voorbereiding. De betrokken personeelsleden van school en kinderopvang waren steeds als één team actief in het ontwikkelproces tot kindcentrum. Bij het opstarten was het belangrijk om eerst een gezamenlijk pedagogische visie te formuleren. Vervolgens moest er met team en ouders gezamenlijk een doel worden verwoord. Tijdens het proces was er aandacht voor het monitoren: zien we dit (nog steeds) zitten? (met behulp van de schaalvraag)

Activiteiten voorjaar 2015

 • Netwerkontwikkeling in Drenthe, Friesland, Groningen / netwerkbijeenkomsten
 • Helder geworden dat de inbreng van jeugdhulp als waardevol gezien wordt maar nog niet gerealiseerd is bij huidige IKC-ontwikkeling.
 • Voorlichting aan lokale werkgroep passend onderwijs & gemeenten
 • Bijdrage PACT proeftuin
 • Workshops gegeven o.a. symposium Groningen onderwijsstad 2015

Activiteiten 2015-2016

 • Kerngroep PACT opzetten met lokale procesbegeleiders die IKC-ontwikkeling lokaal begeleiden.
 • Aansluiten bij bestaande netwerken; regiobijeenkomsten per provincie (mede) organiseren
 • Gezamenlijk met lokale procesbegeleiders: organiseren van “IKC-café’s” in de regio: een combinatie van masterclasses, netwerkbijeenkomsten en excursies

Contacten

 • Initiatieven / IKC ‘s in Drenthe, Friesland, Groningen & diverse netwerken
 • Jeugdhulp/-zorg, onderwijs en opvang
 • Belangstellende Gemeenten (Groningen, Leeuwarden……)
 • Vensterscholen stad Groningen

Proeftuin
Proeftuin Pedagogisch PACT in Noord Nederland is: Vensterschool Koorenspoor in de stad Groningen. Ervaringen zijn te lezen op: www.pactkoorenspoor.blogspot.nl 

Parels uit de regio

 • Een voorbeeld in Drenthe: Kindcentrum De Marke Gieten: p.c. Daltonschool De Marke werkt intensief samen met SKID kinderopvang, bijv.: andere schooltijden, les met de i-pad & peuters vanaf 3 jaar die meedraaien op school, zie www.demarkegieten.nl.
 • Een voorbeeld in Groningen: ’t Sterrenpad in Nuis: kinderen en professionals van Jenaplanschool & kinderopvang samen op “leerreis”. Ze ontmoeten in het gebouw ook kinderen met een verstandelijke beperking van het kinderdagcentrum en de professionals die met deze kinderen werken. zie www.sterrenpad.nl
 • Een voorbeeld in Friesland: De gemeente Leeuwarden omarmt het concept “Integraal Kindcentrum”. Het streven is om in 2025 tien IKC’s te hebben. Voor brochure “IKC’s in Leeuwarden: Kracht vanuit de basis” zie: www.ikc-leeuwarden.nl