• klimrekHoe kijk je naar resultaten? Indicatoren
  • Merkbare resultaten: wat ervaren professionals en ouders?
  • Meetbare resultaten: wat leverden de proeftuinen van PACT op?

Met onder meer:

  • Meetbare en merkbare resultaten - Paul Nota
  • Hoe betrek je ouders actief bij de ontwikkeling? – gemeente Eersel
  • De impact en rendement in een langerlopende praktijk – Het Talent
  • Verhalen en blogs: Wat vinden ouders?, Responsiviteit en menselijk kapitaal, Bart is een guitig mannetje en Voetbalwijsheid in een kindcentrum