Coat of arms of Eersel.svgEnquête door de gemeente Eersel

De enquête is bedoeld als nulmeting en om de samenwerking onder de aandacht van ouders te brengen. Na verloop van tijd zullen we een dergelijk enquête nogmaals onder ouders versturen. Daarin ligt de hoop dat tegen die tijd meer ouders op de hoogte zijn van het project en de samenwerking als waardevol beschouwen.

resultatenDe eerste is voor alle deelnemers in het alledaagse werk met jonge kinderen de belangrijkste. 
Professionals uit de werelden van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp leren samenwerken in nieuwe pedagogische omgevingen: integrale kindcentra, brede scholen, sterrenscholen. Met elkaar bouwen ze een geïntegreerde pedagogische en educatieve omgeving voor alle jonge kinderen.

Meetbare effecten van PACT proeftuinen
27 maart 2017
Door: Paul Nota