hjk

De inrichting van een integraal kindcentrum is een avontuur dat verschillende partijen met elkaar aangaan. Als je in dat ontwikkeltraject - van begin af aan -  de ouders betrekt, dan kun je het met recht een spannend avontuur noemen. Lees in dit artikel over de belevenissen in de Middelburgse wijk ‘De Griffioen’ en de Aventurijn.

Dit artikel verscheen in HJK (magazine voor het jonge kind) 

bbmp

Van 1997 tot 2013 werd in Engeland een longitudinale studie uitgevoerd naar het effect van preschool op de latere loopbaan van kinderen. Dé gelegenheid om de sociaaleconomische klasse van de kinderen te linken aan de variabele ‘wel of geen preschool gehad’. Wat blijkt: het gunstige effect dat werd gevonden is voor achterstandskinderen nog groter dan voor andere kinderen.  

Artikel in BBMP van juni 2013