logo nummereen onderschrift nieuwContact met leerkracht/ib-er basisonderwijs.
Voorheen was er vanuit kdv en bso nagenoeg geen contact. Peuterprogramma -de makkertjes- zat bij school gevestigd en deze partners wisten elkaar makkelijker te vinden. Dat was zeker een pluspunt. Dit staat nu jammer genoeg op een lager pitje i.v.m. andere huisvesting.

Inmiddels hebben er meerdere warme overdrachten naar school plaatsgevonden waar mentor van kind bij aangeschoven is. Door PACT worden we bewuster aangezet tot het opzoeken van elkaar en zien we allemaal het belang ervan. Allen ervaren wij de fysieke afstand als een knelpunt. Leerkrachten zijn bijv. vaak niet in de gelegenheid om pm’er op het schoolplein op te zoeken voor overdracht, dus dit heeft nog aandacht. Na de verhuizing naar de brede school zullen we elkaar makkelijker en sneller kunnen vinden, dus dat is een positief vooruitzicht. De lijnen naar elkaar moeten we dus nog beter vinden en ook borgen, dit is ook als punt naar voren gebracht in de bijeenkomsten van PACT; hoe doen we dit, ook tav ureninzet.
Samenwerking met school tav werkdocument medewerkers bij overdracht van een (zorg)kind.
Onderling contact door pm’er/teamleider/leerkrachten wordt bij zorg iets sneller opgezocht dan voorheen.

Samenwerking Nummereen en Zuidzorg
Contact Zuidzorg.
Is er nu ook nagenoeg niet. Een aantal jaren geleden kwam er weleens een medewerker van Zuidzorg meedraaien in de dagopvang waar zorgkinderen geplaatst zaten. Dit was wel prettig om te kunnen sparren over gedane observaties en plan van aanpak. Nu is Kim de spil tussen pm’ers, mij als teamleider en Zuidzorg. Maar dat is ook niet altijd handig omdat ik er voor mijn gevoel dan inhoudelijk niet zo in zit. Ook dit punt is al besproken en zijn we zoekende naar wat meest praktisch is.

Samenwerking Nummereen en CJG+
Contact met CJG+.
Dit was er voorheen helemaal niet. Doel was ook om CJG+ bij medewerkers én ouders beter onder de aandacht te brengen. Hiervoor hebben we afspraken voor fysieke contact momenten gepland. Yvonne is langs geweest bij het peuterprogramma en zal binnenkort langs komen bij de dagopvang. We streven ernaar om een info avond te organiseren voor ouders-pm’ers.

Mariëlle Peters - Teamleider regio Eersel Nummereen Kinderopvang

© 2017 – Pedagogisch PACT - www.pedagogischpact.nl