kenrendementBij de afsluiting van het voorlopende project van Pedagogisch PACT, Alert4you, is een inventaris gemaakt van het rendement op de proeftuinen.

Maar dan: gaan we er mee door? Met dat structureel samen brengen van beroepskrachten in kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg, zodat ze samen een sterk pedagogisch klimaat voor jonge kinderen kunnen realiseren? Waar met name bijzondere kinderen heel erg van profiteren. Dat kan toch wat lastig zijn in het huidige Nederlandse bestuurlijke landschap.

Door: Paul Nota, mei 2014

ehuinink2In Eersel is het merkbare effect van de professionals bekeken, hoe waarderen zij de samenwerking.In de projectgroep zijn we op zoek gegaan naar de merkbare effecten van de samenwerking, zoals die in de proeftuin plaats heeft. Wat merk je in de dagelijkse praktijk van deze samenwerking? Levert het jou iets op?

Proeftuin Eersel
Door Ellen Huinink, maart 2017

bs talentlogoWetenschappelijk onderzoek is lastig, bescheiden indicaties kunnen gegeven worden. Die indicaties richten zich op de stappen die binnen primair onderwijs en de lokale zorg nu zijn te zetten naar de bovenstaande lange termijnuitkomsten. Essentieel element in die prestatie-indicatoren is de aanname dat veel van wat nu bij oudere kinderen gedrags- of ontwikkelingsproblematiek heet, een uitvloeisel is van niet adequaat reageren van opvoeders en omgeving op de snelle wisseling in ontwikkelingsfasen die hele jonge kinderen allemaal doormaken.

De impact en rendement in een langerlopende praktijk
Proeftuin Talent,
Door: Carla van den Bosch, Lent