Logo aventurijnBron: De Aventurijn, Middelburg

1. Intenties helder? Overeenkomst tekenen
Als de intenties van de bestuurlijke organisaties helder zijn en deze met elkaar in zee willen, is het van groot belang om de overeenkomst tot samenwerking op papier te zetten en te laten ondertekenen. Wat is het doel van de samenwerking? Hoe wordt een en ander in praktijk en juridisch georganiseerd? Hoe lopen de financiële stromen? Wie is waarvoor verantwoordelijk?* Zorg dat dit soort zaken goed vastliggen, zodat ook bij personeelswisseling de koers duidelijk blijft.

sdafaggBron: De Ceder, Hoorn

Jonge kinderen ontwikkelen zich al spelend en explorerend. Uit onderzoek blijkt dat investeren in jonge kinderen loont! Het laat zien dat de omgeving waarin een jong kind opgroeit een grote invloed heeft op de ontwikkeling van het brein (Leseman en Slot, 2014). Duidelijk is dat jonge kinderen vooral voordeel hebben bij een rijke speel- en leeromgeving.

IKEC 3Bron: initiatief IKEC Hoorn/ Margot Koekkoek

Een IKEC is een intensieve samenwerking tussen speciaal (basis) onderwijs, opvang, welzijn en jeugdhulp ten behoeve van alle kinderen, ook kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Naast de samenwerking op een locatie gaat het ook om initiatieven waarbij geïntegreerde ambulante expertise oftewel ondersteuning wordt ingezet in reguliere voorzieningen om zoveel mogelijk kinderen thuis-nabij onderwijs en kinderopvang te bieden.

samen voor het kindSamen voor het kind met één sterke Pedagogische basis

DE VISIE van Parlan [CVD Tamarinde], Federatie + Hoorn 2 [SBO de Wissel], Stichting Leerzaam [SBO de Piramide en SO de Eenhoorn], SWV PO De Westfriese Knoop, Aloysiusstichting [Antoniusschool] en Stichting Kinderopvang Hoorn op het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC).

helpen huiswerkVan passend onderwijs naar passende ontwikkeling
Bron: Proeftuin de Aventurijn, Middelburg en Sterrenschool Apeldoorn

De beide proeftuinen willen centra zijn waar kinderen van 0 tot 12 jaar een ononderbroken leercarrière krijgen. Voor de jongste kinderen wordt geprobeerd om kwetsbare overgangen te vermijden. Bijvoorbeeld die van kleuter- naar peutergroep, van peutergroep naar groep 1, maar ook van groep 2 naar groep 3. Op allerlei manieren werkt men aan een doorgaande lijn voor de kinderen; qua leren en ontwikkelen en qua eventuele extra aandacht en ondersteuning indien nodig.

rode draad1b grootBron: De Aventurijn, Middelburg

We gebruiken op De Aventurijn een aantal programma’s om inhoudelijk te werken aan een doorgaande lijn voor kinderen.

pluktuinBron: Proeftuinen, Gemeente Eersel

De IB-er van de school breidt haar werkveld uit naar kinderen van 0-4 jaar in speelzaal of kinderdagopvang. Zij/hij werkt nauw samen met medewerkers van het Ouder/kind-team, wijkteam of Lokaal Ondersteuningsteam in de wijk. Een stuurgroep van schoolleiding, management kinderopvang en gemeente volgt en regelt randvoorwaarden.

dafBron: De Aventurijn, Middelburg

De Aventurijn: Ik word vier…. 
Het verkleinen van de knippen: praktische mogelijkheden: Van ‘help!’ naar ‘hoera!’

Om de overgang van kinderdagverblijf of peutergroep naar groep 1 vloeiend te laten verlopen ondernemen we de volgende activiteiten: