4taartAdviezen van directeur Kindcentrum
Bron: De Aventurijn, Middelburg

Om de overgang van kinderdagverblijf of peutergroep naar groep 1 vloeiend te laten verlopen ondernemen we de volgende activiteiten:

  • Op het kleine plein spelen de nul- tot vierjarigen meerdere keren per week samen met de kleuters. Later dit schooljaar hebben de kleutergroepen twee nieuwe, eigen pleinen en maken we afspraken wanneer er gezamenlijk buiten gespeeld wordt.