tn MT KinderopvangIn Management Kinderopvang stond in 2015 een artikel over de Vensterschool Groningen.
Bron: Jeannette Doornenbal, Erika Santinge en Karin Schoolderman

Professionals in opvang, onderwijs en zorg kunnen veel van elkaar leren. Maar die samenwerking gaat niet vanzelf. Daarnaast kunnen wetenschappelijke inzichten nog veel beter geïmplementeerd worden in de praktijk. Ziehier de opzet van Pedagogisch PACT. Met als doel: een sterke pedagogische omgeving waarin alle jonge kinderen samen kunnen opgroeien.

pactinpodiumIn Podium stond in 2014 een artikel van Jack van der Logt en Fawzia Nasrullah

De geïsoleerde systemen rond het jonge kind zijn onderwijsbestuurder Jack van de Logt een doorn in het oog. Het primair onderwijs, de jeugdhulpverlening, de kinderopvang: ze hebben allemaal hun eigen wetten, doelen, regels en inspecties.

kinderenDoor Ady Hoitink, 2014. Eerder in kortere versie verschenen op www.buroverschillig.nl

De eerste maanden van de Wet op het Passend onderwijs zijn voorbij. De voorspelde chaos is achterwege gebleven. Heel gek is dat niet, want scholen en samenwerkingsverbanden wáren al jaren bezig met ‘Weer Samen Naar School’. Vrijwel overal is de nieuwe wet beleidsarm ingevoerd. En gelukkig waren de bezuinigingen van de baan. Dus men ging zoveel mogelijk door op de oude voet.