tn MT KinderopvangIn Management Kinderopvang stond in 2015 een artikel over de Vensterschool Groningen.
Bron: Jeannette Doornenbal, Erika Santinge en Karin Schoolderman

Professionals in opvang, onderwijs en zorg kunnen veel van elkaar leren. Maar die samenwerking gaat niet vanzelf. Daarnaast kunnen wetenschappelijke inzichten nog veel beter geïmplementeerd worden in de praktijk. Ziehier de opzet van Pedagogisch PACT. Met als doel: een sterke pedagogische omgeving waarin alle jonge kinderen samen kunnen opgroeien.

Klik hier voor de pdf