PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op.

De ‘tweede’ opvoedingsomgeving van jonge kinderen is volop in beweging. Kinderopvang, peuterspeelzalen en de basisschool groeien verder naar elkaar toe. Ook de zorg haakt aan; als coach van professionals maar ook om zo nodig support te bieden aan kinderen en ouders in de eigen, vertrouwde omgeving. Gemeenten stimuleren en ondersteunen het proces. PACT onderzoekt, ontwerpt, faciliteert en stimuleert nieuwe praktijken en de skills van pedagogische professionals. Samen met mensen uit de wetenschap en uit de praktijk.

PACT wil optimale kwaliteit voor kinderen
PACT investeert in de professionele opvoeder van nu èn straks
PACT verbindt pedagogische disciplines rondom het jonge kind
PACT verbindt professionals en ouders
PACT verbindt praktijk en wetenschap

Pact vertrekt vanuit de gedachte wat jonge kinderen en hun ouders nodig hebben en de competenties die dat van professionals vraagt. Dat is uitgewerkt door de Bouwgroep (interne link bouwgroep) van Pact die de kennis en expertise heeft vastgelegd in twee publicaties:

PACT in de toekomst

  • PACT is bekend bij de mensen van het basisonderwijs, de kinderopvang, de jeugdhulp en bij gemeenten; PACT 
  • PACT is onderdeel van de innovatie van voorzieningen van jonge kinderen;
  • PACT werkt samen met tien innovatieve kindvoorzieningen (proeftuin, inspiratiebron, werkplaats voor wetenschap);
  • PACT biedt tools aan het veld aan: praktijkgetoetst en door wetenschap onderbouwd
  • PACT heeft in alle regio's actieve netwerken waarin praktijkinnovatie en kennisdeling wordt uitgewisseld;
  • PACT voedt discussie in het beroeps- en opleidingsprofielen van pedagogische functies gericht op het jonge kind;
  • PACT heeft een aanpak opgeleverd om ouders en professionals als partners in opvoeding te laten samenwerken;
  • PACT  biedt handvaten op lokaal niveau om lokaal jeugdbeleid en kindnabije zorg te realiseren en is onderdeel van de ambitie van de kopgroep wethouders.