Een actieve ‘Bouwgroep’ bestaande uit wetenschappers, bestuurders en inhoudsexperts heeft in de periode 2013-2014 wetenschappelijk én praktijkmateriaal verzameld en besproken.
In een serie workshops is de basis onder PACT gelegd.

De resultaten daarvan zijn in twee documenten opgetekend en beschikbaar gemaakt voor het brede veld van de kinderopvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen.
‘Samen voor alle Kinderen’ (IJkpunten voor een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen) en ‘De pedagogische professional van de toekomst’ .

Jeannette Doornenbal
(lector jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen), voorzitter

“Naast het leggen van de verbinding tussen verschillende sectoren is de samenwerking met ouders een grote uitdaging voor de toekomst. Daar wil ik graag aan werken binnen PACT.”

Ruben Fukkink
(Hoogleraar Kinderopvang, Universiteit van Amsterdam en lector Urban Education, Hogeschool van Amsterdam)

“PACT is een mooie proeftuin: ruimte voor het denken, bijzondere ontmoetingen en een realistische agenda voor de nabije toekomst.”

Paul Leseman
(Hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht)

Tom van Yperen
(NJI en Hoogleraar Monitoring Zorg voor Jeugd, Rijks Universiteit Groningen)

“Een betere pedagogische omgeving door concrete handvatten te bieden aan beroepsopvoeders, daar wil ik voor gaan.”

Martijn van de Kroef
(bestuurder KinderRijk)

“PACT geeft body aan ‘de doorgaande lijn’ en biedt nieuwe handvatten voor het spelend ontwikkelen van kinderen van 0 tot 7 jaar.”

Fawzia Nasrullah
(bestuurder Youké)

“PACT is voor mij een project dat zo goed inzet op het gezamenlijk versterken van de basis voor jonge kinderen. En daarmee geven we kinderen die nog niet kunnen praten, een stem.”

Jack van de Logt
(bestuurder Conexus)

“Alle partijen die ertoe doen, hebben we bij het project kunnen betrekken. Daarmee hebben we een vorm van onafhankelijkheid gecreëerd tegenover de bestaande infrastructuren. Daar zit de kracht. Je kunt out-of-the-box belangwekkende dingen doen en dan heb je, zo is mijn ervaring, meer kans dat je je doelen bereikt.”

Monique van Boxtel / Clarine de Leve
(manager Pedagogiek en Kwaliteit, Koreingroep / Partner Vyvoj)

“In het huidige tijdsbestek is het een verademing dat er aandacht is voor het bouwen aan een pedagogisch fundament voor de opvoedingsomgeving van jonge kinderen nu en in de toekomst.”

Johan Gelderloos
(projectleider Sterrenschool Apeldoorn)

“PACT versterkt de toepassing van pedagogische kennis bij integrale kindcentra en Sterrenscholen waarbinnen een groeiend aantal kinderen zich ontwikkelen. Daar maak ik graag onderdeel van uit.”

Elli Elskamp
(regio manager Lindenhout)

“Ik geen kans laat liggen waar we een verschil kunnen maken. Om de leefwereld van kinderen van pedagogische kwaliteit te voorzien, en waarbij ontwikkeling en van betekenis zijn voor kinderen dicht bij elkaar is gebracht.”