In de Adviesgroep PACT wordt de kennis uit de praktijk aangereikt aan de diverse branches.

Het Kinderopvangfonds:   Els Rienstra (voorzitter)erienstra
  Nicolette Kroonnkroon
Branches:  
Primair Onderwijs   Jack van der Logt (Bestuurder Conexus)jackvdlogt
  Johan Gelderloos (Vereniging IKOOK)jgelderloos
 Corine van Helvoirt (beleidsadviseur Speciaal Onderwijs, PO raad)cvanhelvoirt
  Petra van Haren 130x195 Petra van Haren(voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders)
Kinderopvang: kstrengers  Karen Strengers (bestuurder DAK Kinderopvang)
  Martijn van de Kroef (vml. bestuurder KinderRijk)mvdkroef
Jeugdhulp   Fawzia Nasrullah (bestuurder Youké)fnasrullah
Kopgroep Wethouders voor Kindcentra:   Ruud  Grondel (wethouder Diemen)rgrondel
    Liesbeth Verheggen (bestuurder Algemene Onderwijs Bond)lverheggen
Voorm. Steunp. Brede Scholen /IKC: jvanvelzen Job van Velzen (EtuConsult)
Wetenschapsteam PACT:   Jeannette Doornenbal (lector Hanze Hogeschool)jdoornenbal